Výsledková listina 
 Vysokoškolská liga m.  Bratislava v športovej streľbe - vzduchovkové disciplíny 
akad.  rok 2014 - 2015
Usporiadateľ : Slovenská asociácia univerzitného športu         
Organizátor: ZO techn.  športov SjF STU Bratislava, CJŠ SjF STU Bratislava,SK STU  
Miesto: strelnica CAŠ Ml. garda a SK FEI STU Bratislava     
                 
Disciplína: VzPi 40 - muži           3. kolo
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 85 92 88 83 348
2. Hladiš Peter 1992 SjF STU 30 47 55 40 172
                 
Disciplína: VzPi 40 - ženy               
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Koškovská  1991 FEI STU 39 50 65 56 210
2.. Králiková Eva 1994 FChTP STU 44 32 60 61 197
3. Juráková Jana 1994 FChTP STU 48 46 52 50 196
                 
Disciplína: VzPu 40 - muži            
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Jenčík Peter 1991 SjF STU 78 75 83 82 318
2. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 56 71 55 69 251
4. Šulgan Branislav 1994 FChTP STU 58 52 73 54 237
                 
Disciplína: VzPu 40 - ženy            
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 Spolu
1. Červená Ivonka 1994 FChTP STU 43 57 49 62 211
2. Mišíková Mirka 1994 FChTP STU 61 41 32 45 179
3. Koncová Dominika 1994 FChTP STU 55 49 43 25 172
 4.  Karľová Mária 1994 FChTP STU 44 45 35 46 170
                 
                 
 Rozhodca:Belan M.,Žídek J.          Dr.J.Žídek,v.r.  
            garant VŠ ligy m.Bratislava