VŠ liga volejbal  2014/2015 - Prešovská univerzita

Názov akcie: Vysokoškolská liga vo volejbale AR 2014/2015
Volejbalový mix turnaj
Termín akcie: 17. 2. 2015 – 5. 5. 2015
Miesto konania: športová hala Prešovskej univerzity
Počet účastníkov: 77 hráčov, 2 organizátorky


Stručný popis akcie:
V priebehu letného semestra AR 2014/2015 TJ Slávia PU Prešov v spolupráci s Fakultou športu PU v Prešove usporiadala prvý ročník Vysokoškolskej volejbalovej ligy v mix volejbale. Na VŠ lige sa zúčastnilo 7 družstiev zložených zo študentov Prešovskej univerzity. V rámci dlhodobej súťaže odohratej systémom každý s každým odohralo každé družstvo 6 zápasov. Hralo sa na dva víťazné sety.


Výsledky VŠ ligy:
1. Plameňáci (Fakulta športu 1. ročník Mgr. (1TVJM, 1TVMM))
2. Zberba (Fakulta športu 2. ročník Bc. (2TVJB, 2TVMB))
3. Paseka vám naseká (Fakulta športu 1. ročník Bc. (1TVJB, 1TVMB))
4. 2. ročník Mgr. (Fakulta športu 2. ročník Mgr. (2TVJM, 2TVMM))
5. Btape team (Fakulta zdravotníckych odborov)
6. TV Mediálka (Filozofická fakulta)
7. Fakulta manažmentu (Fakulta manažmentu)


V Prešove 6. 5. 2015
Mgr. Terézia Slančová, PhD.
organizátorka