VŠ liga florbal

Počet zúčastnených fakúlt: 8

Konečné poradie:

1. PRIF UK

2. FMFI UK

3. EU BA

4. FEI STU

5. FCHPT STU

6. APZ BA

7. VŠMVV

8. PRAF UK

Fotogaléria