VOLEJBAL    VYSOKOŠKOLSKÁ  LIGA    
Akademický rok  2014-2015  LETNÝ   SEMESTER
ŽENY     Finálová  skupina       
P.č. Fakulta Fakulta Deň Dátum Hrací čas Miesto
1. SvF STU FiF UK pondelok 09.03. 17.30 Radlinského 11
2. FaF UK FMFI UK pondelok 09.03. 18.15 Odbojárov
3. FTVŠ UK PriF UK utorok 10.03. 19.00 ŠH Lafranconi
             
4. PriF UK SvF STU pondelok 16.03. 18.00 ŠDĽŠ MD
5. FaF UK FiF UK pondelok 16.03. 18.15 Odbojárov
6. FMFI UK  FTVŠ UK streda 18.03. 20.00 ŠDĽŠ MD
             
7. PriF UK FiF UK pondelok 23.03. 18.00 ŠDĽŠ MD
8. FTVŠ UK FaF UK utorok 24.03. 19.00 ŠH Lafranconi
9. FMFI UK SvF STU streda 25.03. 20.00 ŠDĽŠ MD
             
10. PriF UK FaF UK pondelok 30.03. 18.00 ŠDĽŠ MD
11. FTVŠ UK SvF STU utorok 31.03. 19.00 ŠH Lafranconi
12. FMFI UK FiF UK streda 08.04. 20.00 ŠDĽŠ MD
             
13. FaF UK SvF STU pondelok 13.04. 18.15 Odbojárov
14. FTVŠ UK FiF UK utorok 14.04. 19.00 ŠH Lafranconi
15. FMFI UK  PriF UK streda 15.04. 20.00 ŠDĽŠ MD
ŽENY   skupina 7.-12.miesto       
P.č. Fakulta Fakulta Deň Dátum Hrací čas Miesto
1. FCHPT STU PraF UK pondelok 09.03. 18.00 Radlinského 9
2. LF  UK FA STU utorok 10.03. 18.00 Manž.int. Ml.Dolina
3. FNH EU OF EU streda 11.03. 17.00 ŠH Horský park
             
4. LF UK FCHPT STU utorok 17.03. 18.00 Manž.int. Ml.Dolina
5. FNH EU PraF UK streda 18.03. 17.00 ŠH Horský park
6. OF EU FA STU štvrtok 19.03. 18.30 ŠH Horský park
             
7. FCHPT STU FA STU pondelok 23.03. 18.00 Radlinského 9
8. LF UK FNH EU utorok 24.03. 18.00 Manž.int. Ml.Dolina
9. OF EU PraF UK štvrtok 26.03. 18.30 ŠH Horský park
             
10. LF UK PraF UK utorok 31.03. 18.00 Manž.int. Ml.Dolina
11. FNH EU FA STU streda 08.04. 17.00 ŠH Horský park
12. OF EU FCHPT STU štvrtok 09.04. 18.30 ŠH Horský park
             
13. FCHPT STU FNH EU pondelok 13.04. 18.00 Radlinského 9
14. PraF UK FA STU streda 15.04. 18.00 tel. UK Šafarik. nam
15. OF EU LF UK štvrtok 16.04. 18.30 ŠH Horský park