I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA                                                

 

Usporiadateľ :                      ÚTV ŽU, ACADEMIC ŽU, Eurovalley Golf Park Club                           

Termín:                                 24.04.. 2015                           

Miesto :                                   Eurovalley Golf Park Club, Malacky

Prezentácia :                            24.04.. 2015 do 9.30 hod

Kancelária súťaže:                    Eurovalley Golf Park Club, Malacky    

Prihlášky:                                www.skga.sk do 23.04. 2015, 16.00 hod

Začiatok súťaže:                       24.04.. 2015 o 10.00 hod

Ukončenie súťaže:               24.04.. 2015 cca o 16.00 hod

Kategórie:                             + 4 – 26,4 rany brutto

                                               26,5 – 54 STB netto

Riaditeľ súťaže:                       PaedDr. Zuzana Kazániová                                                         

Informácie:                              PaedDr. Zuzana Kazániová, mobil.: 0910 940036

                                               email: zuzana.kazaniova@gmail.com

Hlavný rozhodca:                     Martin Frolo

 

Podmienka účasti:                    Za každú prihlásenú fakultu môžu štartovať študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

                                               Zamestnanci VŠ môžu štartovať mimo súťaž jednotlivcov.

Strava:                                  zabezpečuje usporiadateľ

Cestovné:                             na náklady vysielajúcej organizácie

Ceny:                                     zabezpečí usporiadateľ podľa svojich možností. 

 

II. TECHNICKÉ   USTANOVENIA

Predpis:                                 
Kategória + 4 – 26,4 súťaž jednotlivcov na rany bez vyrovnania - 18 jamiek. Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa miestnych pravidiel. O poradí na prvom mieste v kategóriách hraných systémom brutto rozhoduje “rýchla smrť“ play-off  rozohrávka na jamkách 1, 2, 3, 4 až 18, ktorá sa odohrá v rozumnom čase po dohraní súťažného kola.
O umiestnení na ďalších miestach rozhoduje výsledok na posledných 9, 6, 3 a 1 jamke posledného kola v tomto poradí.

Kategória 26,5 – 54 hraná systémom STB s vyrovnaním – 18 jamiek. Víťazí hráč, ktorý získa najvyšší počet stb netto bodov. V prípade zhodného výsledku víťazí hráč, ktorý zahral lepší netto výsledok na posledných 9, 6, 3, alebo poslednej jamke.  Ak ide o víťazstvo a nerozhodne sa ani týmto spôsobom, nasleduje rozstrel od jamky číslo 1 až do rozhodnutia. Ak ide o poradie na ostatných miestach a nerozhodne ani  netto výsledok na posledných 9, 6, 3, alebo poslednej jamke, rozhoduje žreb.

Použitie mobilného telefónu hráčom, aj nosičom, bude považované za porušenie golfovej etikety a potrestané napomenutím (1x), diskvalifikáciou (opakované porušenie).
Počas súťažného kola hráč musí chodiť. Výnimku schvaľuje Súťažný výbor.
Muži hrajú zo žltých, ženy z modrých odpalísk. Hráči majú zakázané využívať službu profesionála ako nosiča počas súťaže.

Štartová listina bude k dispozícii dňa 23.04.. 2015.  od 17,00 hod. na www..skga.sk,

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom  a organizačnom rozpise súťaže. Kapitán môže radiť členom svojho tímu počas hry, kapitánom nesmie byť PRO.

 

PaedDr. Róbert Janikovský                                         PaedDr. Zuzana Kazániová

       riaditeľ ÚTV ŽU                                                       riaditeľ súťaže