Harmonogram: všetky 4 kolá sa uskutočnia vždy v pondelok na plavárni FEI ST

 1. kolo    10.11.2014 o 19.45 hod.

 2. kolo      8.12.2014 o 19.45 hod.     

 3. kolo     23. 3.2015 o 19.45 hod.   

 4. kolo     27. 4.2015 o 19.45 hod.     

Predpis:

 • súťaž jednotlivcov a fakultných družstiev žien a mužov.
 • preteká sa podľa upravených Pravidiel plávania a tohto rozpisu. Štartovať môžu študenti a študentky bratislavských fakúlt denného a doktorandského štúdia, neregistrovaní plavci
 • každý pretekár, pretekárka môže štartovať bez obmedzenia účasti vo všetkých uvedených disciplínach pre jednotlivé kolá. Minimálny počet 3 pretekári a 2 štafety na štarte.
 • každé fakultné družstvo musí mať vedúceho a rozhodcu s DIGITÁLNYMI STOPKAMI
 • vedúci na 1. kole odovzdajú súpisku družstva potvrdenú Študijným oddelením fakulty
 • za fakultu boduje v individuálnych disciplínach prvých 6 pretekárov s najlepšími časmi, v štafetách boduje len jedno fakultné družstvo mužov a žien.

Olympijský systém bodovania:  1. – 7 b.,   2. – 5,   3. – 4,   4. – 3,   5. – 2,   6. – 1 bod

 • štartové lístky musia byť na originálnych tlačivách a kompletne ČITATEĽNE vyplnené
 • organizátori zabezpečia tvrdé podložky na písanie, stôl, stoličky, rezervné stopky
 • výsledky budú po každom kole spracované a doručené vedúcim družstiev do 4 dní
 • upozornenie: všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za veci uložené v skrinkách šatní. Plávacie čiapky povinné.

Disciplíny: ( pre 1. – 3. kolo)

 1. 50 m kraul Ženy, Muži
 2. 50 m znak Ž, M
 3. 50 m prsia Ž, M
 4. 50 m delfín Ž, M
 5. 400 m v. sp. štafety fakultných družstiev žien
 6. 800 m v. sp. štafety fakultných družstiev mužov

Vo 4. kole budú aj disciplíny: 100 m PP žien, mužov a 4 x 50 m  pol. štafeta žien, mužov

Ceny:

-     Prvé tri fakultné družstvá žien a mužov: Poháre a diplomy SAUŠ

 • Víťazné družstvo získa titul: „Víťaz Bratislavskej vysokoškolskej ligy v plávaní“

 

       Vojtech Potočný                                   Libor Jurkovič

       org. pracovník                                     riaditeľ súťaže

      KTVŠ FMFI UK                                      KTV FEI STU