Nádherné jesenné počasie privítalo v prvú novembrovú stredu účastníkov 48. ročníka Behu 17. novembra, ktoré bolo zároveň úvodným podujatím Univerzitných športových dní 2014. Organizátormi podujatia boli Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, vysokoškolská telovýchovná organizácia Academic Žilinská univerzita, Slovenská asociácia univerzitného športu a MŠVVaŠ SR.

Na štart tohto ročníka sa postavilo spolu 328 pretekárov v 11 kategóriách. V hojnom počte pretekali hlavne žiaci základných a stredných škôl, za čím sa nepochybne skrýva obrovský kus práce a nadšenia učiteľov TV. Tentokrát sa však nenechali zahanbiť ani vysokoškoláci, ktorí mali v dávnej minulosti účasť povinnú. Ceny najlepším pretekárom odovzdávali doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., prorektor pre vzdelávanie na Žilinskej univerzite a zástupcovia organizátorov.

Za ostatných sedem  ročníkov tohto bežecké podujatia neklesol počet účastníkov pod 300 pretekárov. Táto skutočnosť nás veľmi teší, no zároveň aj zaväzuje k jeho zodpovednej príprave a organizácii.

Naše poďakovanie patrí mestu Žilina, ktoré akciu finančne podporilo, a taktiež študentskej televízii Í-TÉČKO, ktorá bola mediálnym partnerom podujatia.

 

Medailisti v jednotlivých kategóriách:

Chlapci roč. 2001 a ml.:           1. Damián Cesnek        ZŠ Lipová, Rajec
                                                 2. Matúš Štaffen           ZŠ Budatín, Žilina
                                                 
3. Mário Brath               ZŠ V. Javorku, Žilina

Dievčatá roč. 2001 a ml.:         1. Natália Durmisová    ZŠ Jarná, Žilina                                                                                 
                                                 2. Kristína Kostelná      ZŠ Karpatská, Žilina                                                                         
                                                 3. Emma Paulínyová    Gymnázium sv. Františka, Žilina        

Chlapci roč. 1998 - 2000:          1. Michal Miške           Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina                                                
                                                  2. Juraj Michalička       Gymnázium Veľká okružná, Žilina                                                    
                                                  3. Martin Jakubis         CyS Žilina

Dievčatá roč. 1998 - 2000:        1. Lucia Michaličková    SŠ Rosinská, Žilina
                                                  2. Kristína Veťková       SOA Žilina
                                                  
3. Soňa Dobroňová       Bilingválne gymnázium, Žilina

Chlapci roč. 1995 - 1997:          1. Patrik Žubor             SOŠ stroj, KNM
                                                  2. Andrej Klabouch     Gymnázium Hlinská, Žilina
                                                  
3. Andrej Buday          Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina

Dievčatá roč. 1995 - 1997:        1. Zuzana Šnajderová  OA Veľká okružná, Žilina
                                                  2. Katarína Poliaková   Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina
                                                  
3. Diana Maxianová      Gymnázium sv. Františka, Žilina

Študenti VŠ:                            1. Jozef Tomaník               FBI  ŽU
                                                2. Martin Králech               PEDaS ŽU
                                                
3. Vladimír Brezáni            FRI ŽU         

Študentky VŠ:                          1. Eszter Hortobágyiová    FRI ŽU
                                                 2. Adelaida Fanfarová       FBI ŽU
                                                 
3. Tatiana Šidlovská          FHV ŽU

Ženy:                                       1. Eszter Hortobágyiová    FRI ŽU
                                                2. Adelaida Fanfarová       FBI ŽU

Muži roč. 1974 - 1994:             1. Ivan Pavlík                      AK Dubnica                    
                                                 2. Jozef Tomaník                FBI  ŽU
                                                 
3. Igor Morihlatko                FBI  ŽU

Muži roč. 1973 a st.:                 1. Miroslav Neslušan           SjF ŽU
                                                 2. Zdenӗk Jadrný                 FBI ŽU

Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa ďalších športových úspechov. Kompletné výsledky nájdete na http://utv.uniza.sk.