AŠK Prírodovedec a

 Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK

 

Večerná liga Prírodovedeckej fakulty UK vo florbale 2014/2015

 

21. október 2014 - apríl 2015

Mlynská dolina

 

Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK v spolupráci s AŠK Prírodovedec organizuje  už 9. ročník večernej ligy vo florbale.

Tento rok bude mať Večerná liga Prírodovedeckej fakulty UK 8 tímov. Družstvá sú rozdelené do dvoch skupín, kde sa stretnú každý s každým dvojkolovo. Play-off sa bude hrať na 1.zápas a zahrajú si v ňom všetky tými. Za družstvá môžu nastupovať výlučne študenti Prírodovedeckej fakulty UK pričom majú povolenú výnimku 2 absolventov a zároveň musí do každého zápasu nastúpiť aspoň jedno dievča.

Vylosovanie Večernej ligy Prírodovedeckej fakulty UK vo florbale pre ročník 2014/2015 nájdete v súbore na nasledujúcom linku: 

http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ktv/Florbal/Vylosovanie__vecernej_ligy_14-15.docx