Bulletin pri príležitosti 50. výročia vzniku TJ Slávia UPJŠ