AKADEMICKÉ MSR ( FUNGUJÚ POD NÁZVOM GRAND PRIX UNIVERZÍT SR) – OD 2004 – 2013 PREBEHLO CELKOM 10 SÚŤAŽÍ

 

  • 2004 – BRATISLAVA – ORGANIZÁTOR HK FILOZOF A TK UNI-DANCE ( 3 DISCIPLÍNY – ŠTANDARDNÉ, LATINSKO-AMERICKÉ TANCE A KOMBINÁCIA)

  • 2005 – TRENČÍN (DUKLA TN) – 2 DISCIPLÍNY (STT,LAT) , BRATISLAVA(HK FILOZOF + UNI) – KOMBINÁCIA

  • 2006,2007,2008,2009,2010 – BA (HKF + UNI)- VŽDY 3 DISCIPLÍNY

  • 2011 SA AMSR Z FINANČNÝCH DÔVODOV NEKONALI

  • 2012, 2013–BA (HKF + UNI) – 3 DISCIPLÍNY

 

Univerziáda SR – zimná časť – tanečný šport bol súčasťou 2 x :

2008 – Žilina (3 disciplíny) , 2012 – Banská Bystrica (3 disciplíny)

Slovenský akademický pohár v tanečnom športe

-          Uskutočnil sa 1 x   v roku 2005  - Žilina (2 disciplíny – STT a LAT)- org.ŽUŽ a TŠ Plešinger ŽA

Medzinárodné podujatia :

-          Prebehli vždy v spolupráci Sztš, WDSF a SAUŠ

-          Organizačne ich zabezpečovali Tanečno-športová sekcia SAUŠ a HK Filozof

-          Obe podujatia finančne podporilo MŠ SR

WDSF University European Union Dance Sport Championship – Bratislava 2010

-          Prvá oficiálna akademická súťaž v  TŠ na svete

WDSF University European Dance Sport Championship – Bratislava 2012

-          Prvý oficiálny akademický šampionát Európy v TŠ

 

 

Grand prix univerzít SR 2013

 

 

Dátum: 23.november  2013

Miesto konania: Bratislava

Organizátor: TK Uni-Dance Bratislava

 

ŠTT

Umiestnenie

Priezvisko, meno partner partnerka

Názov univerzity

1.

Spišák Lukáš

Tibenská Eva

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ekonomická Univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach

2.

Voroš Peter

Halmová Daniela

Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita Komenského  v Bratislave

3.

Forro Richard

Víťazková Petra

Ekonomická Univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

4.

Kalocsányi Marko

Višňovská Ivana

Slovenská technická univerzita

Univerzita Komenského

5.

Buda Marek

Šestáková Veronika

Ekonomická univerzita v Bratislave

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

6.

Kazík Jakub

Hassanová Rebecca       

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Univerzita Komenského

 

LAT

Umiestnenie

Priezvisko, meno partner partnerka

Názov univerzity

1.

Tanka Tomáš

Feketová Dominika

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ekonomická univerzita v Bratislave

2.

Forro Richard

Víťazková Petra

Ekonomická Univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

3.

Brisuda Jakub

Grilusová Kristína

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita Komenského v Bratislave

4.

Duda Marián

Pikusová Pavla

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

5.

Tigyi Miloš

Sládečková Linda

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

6.

Čech Michal

Gubíková Natália

Slovenská technická univerzita

Pedagogická a sociálna akadémia Bullova

7.

Polák Matej

Zorvanová Petra

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Univerzita Komenského

 

10T

Umiestnenie

Priezvisko, meno partner partnerka

Názov univerzity

1.

Forro Richard

Víťazková Petra

Ekonomická Univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

2.

Duda Marián

Pikusová Pavla

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

3.

Tigyi Miloš

Sládečková Linda

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

4.

Polák Matej

Zorvanová Petra

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Univerzita Komenského

5.

Čech Michal

Gubíková Natália

Slovenská technická univerzita

Pedagogická a sociálna akadémia Bullova