Výzva SAUŠ na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 2014