ŠK UMB BB

Osrblie

1.3.2014

VŠK Strojár STU

Bratislava Patrónka

6.4.2014

AC UNIZA

ŽU

 

ZŠK Slávia SPU Nitra

 

 

AC UNIZA

ŽU

17.5.2014

AC UNIZA

ŽU

29.4.2014

VŠK Strojár  STU v Bratislave

ŠA Mladá Garda

10. - 11.6.2014

AC UNIZA  Žilina

Športové gymnázium

22.3.2014

ŠK UMB BB

ŠH KTVŠ FF UMB

9.5.2014

Slávia UK

ŠH Mladosť

 

ATU Košice

Izra pri Košiciach

10.-11.5.2014

VK SPU Nitra

ŠH SPU Nitra

 

AC UNIZA

ŽU

 

TU Košice

 

10.-11.3.2014

ŽU

AC UNIZA

 

FTVŠ UK

VŠK FTVŠ UK

3.6.2014

ŠK UMB BB

Skalka

21.-23.2.2014

KTŠ FTVŠ UK

Vyhne

6.9.2014

Univerzita J.Selyeho Komárno

ŠH Komárno

3.-4.6.2014

ŠK UMB BB

štadión Štiavničky

7.6.2014

VŠK Farmaceut BA

FTVŠ UK

29.-30.11.2014