Názov súťaže: 

Akademické majstrovstvá sveta v šachu
Miesto konania:  Abu Dhabi
Šport:  Šach
Dátum súťaže:  09-15-04.2016
Disciplíny:  praktický šach
Menný zoznam účastníkov:  Štefan Mazúr, Monika Motyčáková, Tamáš Petényi

 

VÝSLEDKY

Priezvisko Meno Univerzita Disciplína Umiestnenie
Mazúr Štefan UK Bratislava praktický šach 9
Motyčáková Monika Žilinská univerzita praktický šach 17
Petényi Tamáš  UK Bratislava praktický šach 30