Názov súťaže: Akademické Majstrovstvá sveta v orientačnom behu
Miesto konania: Kuortane vo  Fínsku
Šport: orientačný beh
Dátum súťaže: 14.  –  22.7.2018 

Zloženie výpravy:        Ján Mižúr    - vedúci výpravy

                                     Peter Mižúr  - tréner

                                     Tomáš Mušinský, Matej Hraboš, Martin Jonáš, Barbora Pijáková, Lucia Kovalančíková,    

                                     Ela Sedileková a Vanda Hošeková - pretekári      

 

 

 

Výsledky:                    Preteky v šprintových štafetách:

                                     

                                     1. Švajčiarsko                      56:55

                                     2. Poľsko                             57:42

                                     3. Francúzsko                      57:53                       

                                                                                                                  

                                     15. Slovensko                        64:12,  celkom: 23 družstiev                                                                                                                                                                                                                          

     

                                    Jedna krajina mohla zostaviť jedno družstvo pozostávajúce z dvoch mužov a dvoch žien. 

                                     (poradie úsekov bolo žena - muž - muž - žena).  Súťaž  bola  atraktívna  a  medzi  akade-

                                     mikmi veľmi obľúbená. Jednotlivé úseky sme bežali v zložení Lucia Kovalančíková, To-

                                     máš Mušinský, Martin Jonáš  a  Ela Sedileková. Nakoniec  tento  výsledok  bol najlepším

                                     umiestnením našich reprezentantov na tomto šampionáte.                                                                                                                             

   

                                    Krátka trať:

                                     Muži:

                                     1. Aleksi Karpoinen        FIN    36:14            

                                     2. Paul Sirum                  FIN     36:21

                                     3. Havard Haga               NOR   36:32                   
                                
                                     41. Martin Jonáš               49:44

                                     50. Tomáš Mušinský        52:15

                                     64. Matej Hraboš              59:47

                                                                                                                     

                                     Ženy:

                                     1. Emma Bjessmo           SWE  37:32            

                                     2. Marie Olaussen           NOR  38:51

                                     3. Johanna Oberg            SWE  38:53                    
 
                                     63. Ela Sedileková            69:17 

                                     64. Barbora Pijáková        70:23

                                     67. Vanda Hošeková         74:08

 

                                     Najhodnotnejší výsledok v tejto disciplíne dosiahol Martin Jonáš, ktorý sa dostal do

                                     lepšej polovice štartového poľa. Strácali sme hlavne v technike behu v tomto náročnom

                                     severskom teréne a nevyhli sme sa ani menším mapovým zaváhaniam. U žien to boli

                                     hlavne mapové chyby,  ktoré nás odsunuli za prvú päťdesiatku poradia.      

 

                                                              

                                    Šprint:

                                     Muži:

                                     1. Tim Robertson            NZL   13:44 

                                     2. Pedersli Moen             NOR   13:52

                                     3. Henry McNulty           AUS   14,08                     
 
                                     41. Tomáš Mušinský          15:27

                                     96. Martin Jonáš                18:05

                                     99. Matej Hraboš               18:43                                                                                                                      

 

                                     Ženy:

                                     1. Virág Weiler               HUN   13,48

                                     2. Martina Ruch              SUI     13,49

                                     3. Alexandra Hornik       POL    13:58                      

                                     46. Barbora Pijáková          15:58

                                     65. Ela Sedileková               16:52

                                     70. Vanda Hošeková           17:21         

                                      Lucia Kovalančíková              disk.                                                                                                                         

                                    V tejto disciplíne sme očakávali, že sa presadí Lucia Kovalančíková, ktorá mala potrebné

                                     sebavedomie po výbornom rozbehu našej mixovej štafety. Nakoniec z dôvodu technické-

                                     ho zlyhania bezdotykového systému bola diskvalifikovaná a nepomohli ani naše protesty.   

                                     Najlepší výsledok tak v tento deň patril Tomášovi Mušinskému, ktorý podal dobrý výkon.                                                                                             

 

                                     Klasická trať:

                                      Muži:

                                      1. Jonas Egger                 SUI    71:23

                                      2. Paul Sirum                  NOR   71:54

                                      3. Havard Haga               NOR   72:15                    

                                      47. Martin Jonáš             92:59

                                      53. Tomáš Mušinský       96:45

                                      66.  Matej Hraboš           103:49

       

                                      Ženy                                                                                         

                                      1. Marie Olaussen            NOR  73:18

                                      2. Johanna Oberg             SWE  73:59

                                      3. Paula Gross                  SUI    75:48                    

                                      45. Vanda Hošeková        100:26

                                      51. Ela Sedileková             103:04

                                      54. Lucia Kovalančíková    105:11

                                      57. Barbora Pijáková          108:14

                                     

                                      Kráľovskú disciplínu v orientačnom behu absolvovali všetci naši reprezentanti. Ani 

                                      jeden z našich pretekárov sa nevyhol mapovým chybám a keď k tomu pripočítame aj

                                      ťažký severský podklad, tak výsledky v prvej polke zaznamenali len Martin Jonáš, To-

                                      máš Mušinský  a  Vanda Hošeková.

                                 

                                      Štafety:                                                                                      

                                      Muži:

                                      Nórsko                       96:32
                                      Fínsko                        96:55
                                      Švajčiarsko                96:56                            

                                     18. Slovensko                 133:19

                                     

                                      Celkom bežalo a bolo hodnotených 26 krajín. Oproti predchádzajúcemu šampionátu sme

                                      si pohoršili o štyri miesta. Naši reprezentanti pokračovali  vo  výkonoch z predchádzajú-

                                      cich lesných disciplín  a  aj keď sme sa snažili, na lepšie umiestnenie to nestačilo.

                                      Horšie to bolo u žien, kde Barbora Pijáková urobila vynechaním jedného z kontrolných               

                                      stanovíšť zásadnú chybu, ktorá viedla k diskvalifikácii celého nášho družstva, čo zname-

                                      nalo stratu slušného umiestnenia. (17. miesto).

   

 

 

                                      Hodnotenie a záver:

                                      Najhodnotnejšie  výsledky  sme  dosiahli v súťaži  družstiev, kde sme získali dve

                                      umiestnenia do prvej dvadsiatky. Hlavne mixové štafety nám vyšli a dlho sme držali   

                                      krok s najlepšími. V individuálnych  lesných  disciplínach sme  dopredu  vedeli, že  v 

                                      severských terénoch sa nepresadíme. Aj tak môžeme byť spokojní s prístupom našich

                                      reprezentantov k samotným súťažiam a šesť umiestnení v prvej päťdesiatke hodnotíme

                                      ako dobré.

                                      Účasť na ďalších AMS v roku 2020 v Rusku  doporučujeme,  nakoľko orientačný beh

                                      patrí medzi populárne športy  v programe súťaží  FISU  a  pravidelne sa  ich zúčastňuje

                                      viac ako 30 krajín.                   

 

Správu vypracoval:       Ján Mižúr, vedúci výpravy AMS v orientačnom behu