Názov súťaže: Akademické Majstrovstvá sveta vo florbale mužov
Miesto konania: Lodz (Poľsko)
Dátum súťaže: 26.-30. júna 2018
Menný zoznam účastníkov:

Brankári: Mazák Rastislav, Turiak Rudolf

Obrana: Koščo Marek, Šefčík Ľuboš, Kročko Michal, Bachan Patrik, Dobrovodský Peter, Kozák Kristián

Útok: Ujhelyi Lukáš, Grlický Martin, Mráz Lukáš, Reguly Tomáš, Pažák Michal, Moravčík Erik, Čonka-Skyba Filip, Chudina Michal, Kátlovský Martin

Tréneri: Koutný Petr, Purc Ján

Vedúci: Dudovič Juraj

Masér: Kováč Dušan

 

Priezvisko Meno Univerzita Disciplína Body (G+A) Umiestnenie
MRAZ Lukas Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika florbal 4+2 4.
UJHELYI Lukas Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika florbal 2+2 4.
CONKA - SKYBA Filip VŠB-Technicka univerzita Ostrava, Ostrava, Česká republika florbal 2+0 4.
REGULY Tomas Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika florbal 1+1 4.
KATLOVSKY Martin  Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika florbal 1+1 4.
KOSCO Marek Univerzita Karlova, Praha, Česká republika florbal 1+1 4.
GRLICKY Martin Masaryková univerzita, Brno, Česká republika florbal 0+2 4.
CHUDINA Michal Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká rebuplika florbal 1+0 4.
MORAVCIK Erik  Technická Univerzita Ostrava, Česká republika florbal 1+0 4.
PAZAK Michal  Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika florbal 1+0 4.
MAZAK Rastislav  Česká technická univerzita v Prahe, Česká republika florbal 0+1 4.
KROCKO Michal  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika florbal 0+1 4.
BACHAN Patrik  Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika florbal 0+1 4.
KOZAK Kristian Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika florbal 0 4.
DOBROVODSKY Peter Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Slovenská republika florbal 0 4.
SEFCIK Lubos Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika florbal 0 4.
TURIAK Rudolf Masaryková univerzita, Brno, Česká republika florbal 0 4.

 

VÝSLEDKY

26.06.2018         SLOVENSKO – Singapur       4:1

27.06.2018         Švajčiarsko – SLOVENSKO    2:2

28.06.2018         Poľsko – SLOVENSKO         2:6

29.06.2018         Česko – SLOVENSKO          8:1

30.06.2018         SLOVENSKO – Fínsko          1:11

Konečné poradie pre Slovesnko: 4. miesto